รถใหม่สัปดาห์

จำนวนรถทั้งหมด 8 คัน
ราคา : 790,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2553/2010
ราคา : 645,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2556/2013
ราคา : 445,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2553
ราคา : 350,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2012
ราคา : 360,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2551
ราคา : 455,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2557
ราคา : 369,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2554
ราคา : 520,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2557