รายละเอียดรถ

TOYOTA HILUX VIGO

ภายนอก

  • ไฟ Daylight

ภายใน

  • กุญแจ Smart Key
  • ระบบปรับอากาศอัตโนมัต

รถล่าสุด