รถแต่ละประเภท

จำนวนรถทั้งหมด 5 คัน
ราคา : 345,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2553
จำนวนผู้ชม : 179
ราคา : 325,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2556
จำนวนผู้ชม : 150
ราคา : 369,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2552
จำนวนผู้ชม : 111
ราคา : 455,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2554
จำนวนผู้ชม : 107
ราคา : 429,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2555
จำนวนผู้ชม : 175