รถแต่ละประเภท

จำนวนรถทั้งหมด 5 คัน
ราคา : 545,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2552
จำนวนผู้ชม : 319
ราคา : 750,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2556
จำนวนผู้ชม : 304
ราคา : 565,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2553
จำนวนผู้ชม : 220
ราคา : 685,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2554
จำนวนผู้ชม : 141
ราคา : 345,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2555
จำนวนผู้ชม : 199