รถแต่ละประเภท

จำนวนรถทั้งหมด 5 คัน
ราคา : 699,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2556
จำนวนผู้ชม : 715
ราคา : 525,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2553
จำนวนผู้ชม : 631
ราคา : 325,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2555
จำนวนผู้ชม : 674
ราคา : 340,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2556
จำนวนผู้ชม : 140
ราคา : 315,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2556
จำนวนผู้ชม : 17