รถแต่ละประเภท

จำนวนรถทั้งหมด 4 คัน
ราคา : 750,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2556
จำนวนผู้ชม : 501
ราคา : 565,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2553
จำนวนผู้ชม : 399
ราคา : 685,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2554
จำนวนผู้ชม : 298
ราคา : 345,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2555
จำนวนผู้ชม : 492