รถแต่ละประเภท

จำนวนรถทั้งหมด 5 คัน
ราคา : 405,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2554
จำนวนผู้ชม : 493
ราคา : 475,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2556
จำนวนผู้ชม : 483
ราคา : 395,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2556
จำนวนผู้ชม : 246
ราคา : 299,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2557
จำนวนผู้ชม : 199
ราคา : 285,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2555
จำนวนผู้ชม : 60