รถแต่ละประเภท

จำนวนรถทั้งหมด 4 คัน
ราคา : 405,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2554
จำนวนผู้ชม : 411
ราคา : 475,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2556
จำนวนผู้ชม : 424
ราคา : 450,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2555
จำนวนผู้ชม : 358
ราคา : 405,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2556
จำนวนผู้ชม : 204