รถแต่ละประเภท

จำนวนรถทั้งหมด 8 คัน
ราคา : 550,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2553/2009
จำนวนผู้ชม : 510
ราคา : 415,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2555
จำนวนผู้ชม : 455
ราคา : 245,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2548
จำนวนผู้ชม : 522
ราคา : 445,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2553
จำนวนผู้ชม : 218
ราคา : 399,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2555
จำนวนผู้ชม : 213
ราคา : 545,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2559
จำนวนผู้ชม : 163
ราคา : 345,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2552
จำนวนผู้ชม : 129
ราคา : 520,000 บาท
เงินดาวน์ : ดาวน์ 0%
ปี : 2555
จำนวนผู้ชม : 212